OCHRANA OSOBNÍCH DAT


Provozovatel internetového obchodu www.antikteplice.cz , firma Knihkupectví L&N prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a nebudou nijak zneužity, zveřejněny, ani předány třetí straně. Knihkupectví L&N se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Mezi údaje, které shromažďujeme a které jsou nutné pro realizaci objednávky, patří jméno, adresa, telefonní číslo a emailová adresa. Využíváním služeb internetového obchodu www.antikteplice.cz vyjadřuje zákazník souhlas se shromažďováním osobních údajů. Zákazník má právo požádat o odstranění svých údajů z databáze.