Židovské osobnosti Teplicka / kol. autorů

250,00 

 

Skladem

Katalogové číslo: 9788027069811 Kategorie: ,

Popis

 

Nakladatel.značka :  Spolek Ulpan,   Boušková, P. Perutz-Michlová, J. – Spála, R. – Chleborádová, B.
Typ, vazba,rozměr :  143 x 185 x 25 mm, pevná kniha
Titul je zařazen do žánru: Beletrie > Literatura faktu > Biografie, životopisy, osudy
Počet stran : 230
Vydáno: 2020
Pořadí vydání :  1.
Jazyk :   česko-anglická mutace
Anotace :  Kniha je výstupem výzkumu, zaměřeného na historii židovské komunity v Teplicích a okolí, jakýmsi zhmotněním příspěvků, které zazněly během uplynulých ročníků festivalu Teplický cimes.
Regionální muzeum v Teplicích navázalo spolupráci se spolkem Ulpan Teplice v roce 2013, kdy bylo osloveno, zda by pro Dny židovské kultury připravilo přednášku na téma Židovští průmyslníci na Teplicku. V dalších letech muzeum pro festival Cimes připravilo nová vyprávění o osudech židovských rodin.
Záměrem knihy je navrácení části ztracené historie městu, připomenutí zdejší významné židovské komunity, která sem stovky let patřila a najednou zmizela. Přestože se význačnou měrou podílela na rozvoji města, povědomí o ní bylo do nedávné doby nedostačující.
Tepličtí židé vynikali svojí podnikavostí, mecenášstvím, přispívali na stavbu škol, na stavbu nemocnice, byli veřejně aktivní. Progresívně dokázali využít průmyslového potenciálu zdejšího území k rozmachu své podnikatelské a ekonomické aktivity. Jejich podíl v rámci obyvatel města Teplic dosahoval na přelomu 19. a 20. století okolo 10 %, ale v jejich rukou bylo až 40 % průmyslových podniků. Velice úspěšní byli též jako lékaři, jejich podíl mezi nimi stoupal a ve 20. letech 20. století byla z celkového počtu teplických lékařů (57) polovina židů.
Kniha je koncipována jako soubor medailonů osob či rodin a podle oborů jejich činnosti je rozdělena do pěti oddílů. Duchovní sféru představují rabíni, další části se věnují průmyslu a obchodu, lékařství, umění a poslední kapitolou jsou osoby, které nebylo možné zařadit do předchozích skupin.
Výběr rodin a osobností byl proveden na základě několika kritérií. Těmi byly význačnost rodiny či osoby a dostupnost archivních materiálů a pramenů. Hlavním hlediskem pro zařazení do knihy byla skutečnost, zda se daný jedinec v Teplicích či jeho blízkém okolí narodil, případně zde prožil podstatnou část svého života a významně se zapsal do dějin města a okolí.
O četných rodinách jsme měli širší povědomí, některá jména jsme však vypátrali náhodou, jak už to tak bývá, při hledání něčeho jiného. Snaha zmapovat jejich osudy byla často přímo detektivní badatelskou prací. Informace jsme získávali v archivních fondech, pozůstalostech, v dobovém tisku, na genealogických portálech a v databázích obětí holokaustu.
V knize naleznete mnoho nových, dosud nepublikovaných informací. Představeny jsou zajímavé životní osudy, novátoři a světově proslulí jedinci ve svém oboru (např. průkopník plastických operací ve světě, významný homeopat, proslulý rakouský herec éry němých filmů, hollywoodský producent známých hvězd, letci RAF a mnoho dalších). Připomeňme si, že dosud v našem městě a okolí nalezneme stopy těchto osobností, ať již v podobě dosud fungujících průmyslových podniků nebo architektonických skvostů, které ještě nepadly za oběť demolicím.