Sleva!

Zdravotní pojištění 2018 zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ s komentářem a příklady

265,00 

Popis

 

Aktuální vydání knihy podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Zohledněny jsou veškeré změny, které jsou platné od počátku roku 2016.

 

Komplexní řešení zdravotního pojištění pro všechny skupiny pojištěnců

Pozornost je věnována plnění zákonných povinností jednotlivými skupinami plátců, kterými jsou primárně zaměstnanci a zaměstnavatelé. Pojištěnci zde najdou postupy platné při registraci u zdravotní pojišťovny a nově platné možnosti přeregistrací mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Popsána jsou základní pravidla pro komunikaci se zdravotní pojišťovnou, jakož i legislativa platná pro OSVČ, státní pojištěnce a osoby bez zdanitelných příjmů.

 

Bonus pro vás – praktické srovnání

V textu jsou obsaženy také odlišnosti odvodu pojistného na zdravotní pojištění oproti sociálnímu (nemocenskému) pojištění a oproti daním z příjmů.

 

Řešena rovněž okrajová témata

Samostatný prostor je věnován aplikaci evropských právních předpisů pro oblast zdravotního pojištění a koordinaci účasti na pojištění a odvodu pojistného. Blíže je popsána také problematika mezinárodního prvku a migrace pojištěnců při odvodu pojistného. Nově je popsán také fenomén dlouhodobého pobytu v zahraničí, a to zejména v souvislosti s novelizací z roku 2015.

 

Řešené příklady z praxe

Součástí jsou rovněž praktické příklady a aktuální výklady postupů.