Sleva

ÚZ č.1317 – Životní prostředí

327,00  285,00 

 

 

Skladem

Popis

Nakladatel.údaje : SAGIT
Vazba: paperback
Popis ( rozsah ) : k 8.4.2019
Počet stran : 752
Vydáno: 4/2019
Vydání :
Jazyk :   česky
Anotace :Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; ukládání oxidu uhličitého. Změnami byl dotčen zákon o odpadech, chemický zákon, zákon o náhradě škody způsobené chráněným živočichy, a některé další zákony. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů.

Další informace

Hmotnost 500 g