TEPLICE historie, kultura, lidé / Jan Kilián

650,00 

Není skladem

Katalogové číslo: 9788074223396 Kategorie: ,

Popis

Nakladatel.značka :  NLN
Popis, typ, vazba ( rozsah ) : 17x24cm , váz. s přebalem
Titul je zařazen do žánru: Dějiny českých měst
Počet stran : 542
Vydáno: 2015
Pořadí vydání :  1.
Jazyk :   česky
 Anotace: Lázeňské město Teplice má dlouholetou tradici kronikářství i historiografie, jejímž zakladatelem se stal v druhé polovině 18. století syndik teplického magistrátu, Ludwig Alois John. Na něho navázal i syn Eduard John, jehož osmisvazková kronika (z níž vyšla další dílčí zpracování teplických dějin) přibližuje dějiny města od fiktivního objevení zdejších pramenů v roce 762 až do roku 1866.  Ve čtyřicátých letech 19. století, kdy začaly vznikat první samostatné publikace o dějinách měst, se v Teplicích projevoval zájem především o lázeňství, s nímž je spojena řada spisů sloužících zároveň k propagaci lázní. Šedesátá léta 19. století, jež byla dobou vyostřujících se národnostních rozporů v průmyslově se rozvíjejících českých zemích, se projevila i v oblasti historického bádání. Nejvýznamnější osobností se stal Hermann Hallwich, teplický rodák, autor dodnes materiálově nepřekonaných dějin Teplic z roku 1886, vycházejících z důkladného studia pramenů a zachycujících ve velké šíři dějiny města, jež jsou však současně pojaté jako dějiny odvěkého působení germánského (německého) živlu v hraničním teritoriu. Významné místo v regionálním bádání zaujímá Rudolf Knott, jenž se významně podílel na práci nově založeného teplického muzea v roce 1894. Na jeho práci navázali na počátku 20. století a v době mezi válkami velcí znalci teplických dějin, Paul Wanie a Agust Müller. Vyvrcholení německých historizujících snah představuje několikasvazkové kolektivní a reprezentativní dílo, Die sudetendeutschen Selbstverwaltungskörpe, z třicátých let 20. století. Významný přelom v poválečné historiografii představoval rozsáhlý archeologický výzkum v areálu teplického zámku prováděný v padesátých letech; jako hlavní střediska historického bádání působilo (a působí) muzeum a od roku 1954 nově vzniklý archiv. S oběma institucemi jsou také nerozlučně spjati autoři předkládané publikace, první monografie o Teplicích, dovedené až do současnosti. Při jejím koncipování vycházeli autoři z nových poznatků, jež mění pohled zvláště na nejstarší dějiny města. Líčení nejnovějších dějin je pak založeno na výsledcích studia dosud nevyužitých historických pramenů, včetně vzpomínek pamětníků. Čtenáři se tak dostává do rukou první ucelený přehled dějin lázeňského i průmyslového města, procházejícího v minulosti bouřlivými a nejednou osudovými změnami.

 

Další informace

Hmotnost 2000 g